Isola dei Famosi: primo flirt tra due naufraghi?

Isola dei Famosi: primo flirt tra due naufraghi?